ostatní konstrukce

Nejen nosné stěny domu a příčky si zaslouží péči v oblasti tepelných izolací. Součástí obvodového pláště, který je vystaven působení vlivů počasí a vnějších teplot, je i podlaha a střecha. V případě nezatepleného podkroví je nutná i izolace stropu. Všem těmto plochám je stejně jako svislým stěnám nutné pořídit vhodný kabátek, který v zimě nepustí teplo ven a zimu dovnitř, v létě potom naopak.

Tepelná izolace podlah je součástí prací probíhajících v interiéru. Před tím, než je realizován vnitřní betonový potěr, anhydrit nebo položen systém suché podlahy, patří do skladby této vodorovné konstrukce odpovídající izolant. Na rozdíl od izolace střechy, kde najdou uplatnění spíše minerální a skelná vlákna, do podlahy se nejčastěji používá expandovaný či pevnější extrudovaný polystyren.

PODLAHY

izolanty na bázi minerálních a skelných vláken, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén

STROPY

izolanty na bázi minerálních a skelných vláken, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén

PLOCHÉ STŘECHY

iIzolanty na bázi minerálních a skelných vláken, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén


     

Dostupné v síti STAVMAT STAVEBNINY

cenová nabídka
Logo-ESF.JPG