Průsaky vody jsou pro stavbu fatálním problémem. Je lhostejno, zda jde o pronikání zemní vlhkosti v důsledku podceněné hydroizolace soklu či podlah, nebo o dešťovku překonávající nedokonalou hydroizolaci střechy. Pokud je působení vody ve stavbě dlouhodobé, vede k plísním a obecně k degradaci zasažených materiálů, v zimě hrozí poškození mrazem. Volba řešení hydroizolace je tedy pro stavebníka důležité rozhodnutí.
Nejde přitom ale jen o vodu pronikající z exteriéru do interiéru. Nutné je také ošetřit místa, kde by stavební konstrukce mohly být zasaženy vodou vedenou uvnitř domu potrubím vodovodu a kanalizace. Typicky je tedy potřeba dbát na hydroizolaci koupelny, zejména sprchových koutů, jejich stěn, podlahy i prvků odtoku. Ke všem těmto účelům je možné využít vlastností hydroizolační folie, pro hůře přístupná nebo tvarově komplikovaná místa je ale stále oblíbenějším řešením tekutá hydroizolace.

Newsletter

Zadejte e-mail pro zasílání výhodných nabídek.

Ďekujeme za přihlášení na odběr novinek.