zdicí materiály a stropy

PÁLENÉ CIHLY

obvodové zdivo, příčkovky, stropy, překlady, nosníky, miako, věncovky, příslušenství pro zdění

PÓROBETONY

obvodové zdivo, příčkovky, stropy, překlady, nosníky, U profily"

BETONOVÉ ZDIVO

obvodové a vnitřní zdivo, skořepinové tvárnice, překlady, stropy, betonové plotové programy

VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY

vápenopískové bloky, cihly, překlady, věncovky

DALŠÍ ZDICÍ MATERIÁLY

lícové cihly, obkladové pásky, liaporové tvárnice, šamotové cihly, šamotové plátky


porotherm_1                   Rector-cz

Logo-ESF.JPG