maltové směsi pytlované

ZDICÍ MALTY

Zdicí malty pevnosti 5, 10 nebo 15 Mpa, určené ke zdění zdí a příček z klasických materiálů.

JÁDROVÉ OMÍTKY

Strojní, ruční, lehčené, jemné k omítání všech klasických zdicích materiálů.

BETONY A POTĚRY

Vhodné k vytvoření potěrů a souvislých vrstev, určených k položení podlahových krytin.

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Omítky určené k povrchovým úpravám jádrových omítek vhodné pro vnitřní nebo vnější prostředí.

STĚRKY

Lepící a stěrkovací hmoty, sádrové, hydroizolační, vyrovnávací stěrky a další dle nabídky výrobců

NIVELACE

Samonivelační a anhydritové stěrky a potěry

SANACE

Ucelené sanační systémy, podhozy, podkladní omítky, jádrové, tepelněizolační, štukové sanační omítky

LEPIDLA A TMELY

Široká nabídka lepidel a tmelů určených k lepení všech druhů obkadů a dlažeb.

MINERÁLNÍ OMÍTKY

Finální úprava vnitřních a vnějších stavebních konstrukcí.

PASTOVITÉ OMÍTKY

Fasádní omítky určené k finální úpravě stavebních konstrukcí.Mozaiky, akrylové, silikonové, silikátové omítky.

SPÁROVACÍ HMOTY

Široká škála barevných hmot určených ke spárovaní obkladů a dlažeb.