penetrace

Pro spolehlivé napojování konstrukcí a materiálů existují speciální chemické přípravky zajišťující nejen lepší adhezi, ale také snižující porozitu. Díky tomu dochází k lepší přilnavosti i pomalejšímu zrání pojiv bez dilatačních prasklin. Přesně takovou funkci umí zajistit hloubkový penetrační nátěr, který proniká nejen do povrchu, ale i do spodních vrstev.

Speciální kategorií jsou pak asfaltové penetrace. Na plochách, kde bude použit jako hydroizolace asfaltový pás, je třeba plochu nejprve ošetřit nátěrem. Základové desky, ploché střechy, podlahy balkonů a lodžií – to vše jsou typická místa použití.

Pro řešení problematických podkladů nabízí obor stavební chemie přípravky nazvané adhezní můstky. Ty mají v první řadě zajistit silnější přilnavost tak, že pak není problém ani lepení nových dlažeb na původní.

HLOUBKOVÉ PENETRACE

Univerzální i speciální hloubkové penetrační nátěry.

ASFALTOVÉ PENETRACE

Vhodné k ošetření podkladů před aplikací natavovacích, samolepicích střešních a dalších hydroizolačních materiálů.

ADHEZNÍ MŮSTKY

Podkladový nátěr určené ke zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích hmot k problematickým podkladům.


       

Dostupné v síti STAVMAT STAVEBNINY

cenová nabídka
Logo-ESF.JPG