maltové směsi volněložené

ZDICÍ MALTY

Na objednávku volně ložené zdicí malty včetně sila s dodáním na Vaší stavbu.

ŠTUKY A OMÍTKY

Na objednávku volně ložené štuky a omítky včetně sila s dodáním na Vaší stavbu.

NIVELACE A LITÉ PODLAHY

Na objednávku volně ložené nivelace a lité podlahy včetně sila s dodáním na Vaší stavbu.