henkel

LEPIDLA A STĚRKY

lepící a armovací stěrky pro lepení tepelných izolantů a armovacích tkanin

TEPELNÉ IZOLANTY

izolanty na bázi minerálních, skelných vláken a polystyrén

PENETRACE A FASÁDNÍ OMÍTKY

široká nabídka penetračních nátěrů a pastovitých omítek

DOPLŇKY K ZATEPLOVACÍM SYSTÉMŮM

talířové hmoždinky, lišty, profily, spojky, soklové lišty, EPS a minerální zátky