Beton do ztraceného bednění

Ztracené bednění u hrubé stavby domu

Duté zalévací tvárnice vyplněné betonem jsou už mnoho let standardem pro řešení mnoha konstrukcí. Výrazně zjednodušují stavbu opěrných zdí, schodů, podezdívek nebo plotů. Aby byla pevnost v souladu s požadavky stavebníka, je třeba nejen pečlivě armovat, ale také namíchat správné složení výplňového betonu.

Bez ztraceného bednění si už nelze realizaci některých staveb ani představit. Pro dokonalé zpevnění na sucho kladených tvárnic a vytvoření monolitu je ale třeba dodržet několik zásad. Jinak se může stát, že konstrukce například tlakem půdy nebo vlivem spodní vody povolí.

Nejdříve pevný základ, až potom ztracené bednění

Pokud stavíte konstrukci, která bude v kontaktu s rostlým terénem, musíte stejně jako u jakékoli jiné stavby začít základem. To znamená vyhloubit dostatečně hluboký výkop a ten vylít betonem odpovídající pevnostní třídy. V našich podmínkách se jako nezámrzná hloubka udává 80 cm, kde už nehrozí ani v nejsilnějších mrazech nebezpečí narušení konstrukce mrznoucí spodní vodou. Do základových pasů je vhodné, a většinou i nutné, vložit svislou ocelovou výztuž. Ta by měla probíhat dutou částí tvárnic ztraceného bednění a tak obě konstrukce dokonale provázat. Pruty výztuže je možné vkládat do čerstvého základového betonu nebo natloukat do vrtaných děr až po ztuhnutí pasů.

Ztracenky na sucho, pak vyplnit betonem

První díly ztraceného bednění se na již vyzrálý základ kladou do čerstvého betonového lože, aby bylo možné je dokonale vyrovnat. Další vodorovné řady už můžete umístit na sucho a postupně dorovnávat klínky. Do jednotlivých řad se opět ukládejte armaturu tak, aby vzájemně provázala všechny položené tvárnice. Pokud máte hotovo, je čas připravit první beton do ztraceného bednění. A jaký beton tedy do ztraceného bednění namíchat? Už z principu je jasná jeho konzistence – musí jít o řídkou směs schopnou gravitací zatékat i ve vodorovném směru. Množství záměsové vody můžete přizpůsobit v průběhu lití, a dosáhnout tak dokonalého vyplnění všech míst. Množství použitého písku, cementu a případně i malého kameniva by mělo odpovídat přibližně poměru 1 : 2 : 3.

Kolik betonu bude potřeba?

Spotřeba betonu do ztraceného bednění závisí na konkrétním použitém betonovém výrobku. Případný výpočet spotřeby pro jednu tvárnici je jednoduchý – vynásobte délku, šířku i hloubku vnitřní dutiny určené pro zalití. Podle šířky ztracenky se spotřeba betonu pohybuje v rozmezí 4,5 až 45 litrů, u nejčastěji používaných rozměrů 25 a 30 cm je to 19, resp. 25 litrů. Pak už jen znovu vynásobíte počtem tvárnic a výsledek případně navýšite o rozumnou rezervu. Při větším množství je na zvážení, zda se ještě vyplatí vlastní míchání na stavbě, anebo už využití dovozu z betonárky. Pomocí mobilního čerpadla je snadné vylít i rozsáhlé konstrukce jako například okraje základové desky během dvou hodin. Navíc máte jistotu jednotné receptury betonu, a tím i jeho budoucí kvality. Jaký beton do ztraceného bednění použijete, záleží na působících vlivech, obvyklé jsou třídy C12/15 až C20/25.

Logo-ESF.JPG