ST line Beton C25/30 25kg

Vhodný pro zhotovení ŽB věnců a výplňový beton do tvarovek, provádění betonových mazanin na zhutnění podloží. Pochůznost po 24 hodinách, zatížení po 28 dnech, zrno do 10mm.

Logo-ESF.JPG