Jak na stavbě vyměřit pravý úhel? Stačí provázek a metr nebo pásmo.

měření pravého úhlu

Podmínkou kvalitního zhotovení jakýchkoli stavebních prací je přesné měření. Bez vodováhy, laseru a měřidel všeho druhu nedá zodpovědný stavebník ani ránu. Pokud tedy chce dosáhnout výsledku, který si naplánoval projektem a ne postavit organicky a za chodu vznikající chýši. Přesnost začíná už při vytyčení budoucí stavby, kde hrají roli nejen vzdálenosti, ale také úhly, mezi nimiž je králem ten pravý.

Bez přesného stanovení 90° se žádná běžná stavba prostě neobejde. Pravý úhel stojí na začátku každého pěkného domu, bytu nebo třeba garáže. Jakmile se dopustíte sebemenší nepřesnosti právě v začátcích stavby, násobí se s každým dalším krokem, až nakonec mohou skončit fiaskem.

Pravý úhel – od malého po velký

Způsobů jak vyměřit pravý úhel na stavbě je několik, některé snadnější, jiné sofistikované. Zásadní rozdíl se v praxi ukáže v tom, zda zkoumáte pravoúhlost ve sprchovém koutě nebo mezi dvěma dlouhými stranami pozemku. V řádu centimetrů si vystačíte se zednickým úhelníkem, jak jde ale spíše o metry či desítky metrů, pak už je v zájmu minimalizování chyby rozumné použít některou z přesných metod.


Stačí tři latě a k tomu Pythagorova věta

Marně vzpomínáte na učivo základní školy? Není divu – praktických poznatků uplatnitelných v běžném životě se v ní bohužel dodnes mnoho neučí. Pokud se ale právě teď potýkáte se stavbou nebo rekonstrukcí, mezi jeden upotřebitelný rozhodně patří Pythagorova věta. Její definice o vztahu obsahu čtverců nad odvěsnami a přeponou zní možná ještě příliš učeně. Notoricky známý matematický přepis a2+b2=c2 už ale může opravdu pomoci ve výpočtu pravého úhlu i kdekoli v terénu.
Tímto snadným vzorcem se dá pravý úhel stanovit mezi jakýmikoli dvěma stavebními částmi. Oblíbená metoda zedníků je například využití třech latí s poměrem délek 3 : 4 : 5. Po sestrojení takového trojúhelníku je totiž právě v důsledku Pythagorova objevu úhel mezi jeho dvěma kratšími stranami vždy přesně 90°.

Pravý úhel na větší vzdálenosti

Jakmile máte jasno v tomto základním pravidlu, není pak už problém vytyčit pravý úhel kdekoli na stavbě. Platí to i pro celou parcelu a třeba plánování výkopových prací pro základové pasy, vedení kanalizace nebo stavbu oplocení. Postup je jednoduchý:

      • Pomocí kolíků č. 1, č. 2 a pečlivě vypnutého stavebního provázku nejprve vytyčte jednu ze stran – máte Pythagorovo a.
      • Poté odměřte novou část provázku, která bude přesně o jednu třetinu delší než první a bude tak tvořit potřebné b. Provázek navažte od kolíku č. 2 na nový kolík č. 3.
      • Pak už zbývá jen třetí úsek delší tentokrát už o dvě třetiny než je ten první. Ten dotvoří trojúhelník a spojí kolík č. 1 a nový kolík č. 3.

Při vymezování větších rozměrů tímto způsobem je výhodné používat pomůcky pro laserové měření vzdálenosti. Každá drobná nepřesnost na stranách totiž způsobuje ve výsledku velké rozdíly a úhel by tak zdaleka nemusel být přesný.

Jen jeden úhel je ten pravý

Stanovení základních rozměrů a úhlů je v rámci stavby důležitá, ale nijak náročná práce. S výše popsanými způsoby se lze jakékoli nepřesnosti s trochou šikovnosti a především pečlivosti vyhnout. Člověk si tak alespoň připomene svá školní léta, může si na chvíli odpočinout od betonáží, tvárnic i lepidel a zavzpomínat na dobu, kdy byla největším problémem žvýkačka ve vlasech nebo nedostatek pozornosti Aničky z druhé lavice…

Logo-ESF.JPG