Dřevo, které bude kotvené v zemi, je nutné dobře ošetřit. Víte jak na to?

Kůly, trámy a hranoly zapuštěné v hlíně jsou častým řešením zakládání lehkých dřevěných konstrukcí. Dřevo je ale v místě styku se zeminou trvale vystaveno nejen vlhkosti, ale i chemickému působení prvků v hlíně obsažených. Aby měla taková stavba šanci přežít co nejdéle a důležité části rychle neuhnívaly, je na místě myslet předem na dobrou ochranu.

Příkladů, kdy se lze se špatně ošetřenými konstrukcemi zapuštěnými do země setkat, je mnoho. Často lze popsaný způsob zakládání vidět u dětských herních prvků – domečků, prolézaček a houpaček. Výjimkou nejsou ani ohrady pro zvířata nebo přírodní ploty. Bez ochrany proti působení vlivů prostředí je ale životnost dřeva pro tento účel příliš krátká.

Zakopat dřevo bez ošetření se nevyplatí

K čemu vlastně v zemině dochází a proč i tvrdé dřevo bez ošetření vydrží jen pár let? Na vině takto krátké životnosti je především alkalické prostředí a trvale přítomná vlhkost. Jakmile je obsah vody ve dřevní hmotě dlouhodobě vyšší než 15 %, je snadnou kořistí pro dřevokazné houby a škůdce. Naopak suché dřevo dokáže přirozeně odolávat dlouhá léta dokonce i zcela bez ochrany, i když s ní je to vždy ještě o něco lepší.
Historicky prvním skutečně úspěšným postupem jak ošetřit dřevo do země bylo opalování. Povrchové zuhelnatění zabraňuje postupné biodegradaci materiálu a dalšímu vnikání vlhkosti. Jde ale také o práci s jistým rizikem a ne vždy přijatelným estetickým efektem zčernání a zvrásnění povrchu. Později nastalo období napouštění dřeva látkami, které nasytí póry a působí hydrofobně – odpuzují molekuly vody. K takovým tekutinám patří třeba vyjetý olej, který ale není biologicky odbouratelný a nemá tak v půdě co dělat.

Olej nebo dřevní tér zásadně prodlouží životnost konstrukcí

Moderním a ekologickým způsobem jak sloupky a trámce v zemi ochránit je vhodný nátěr na dřevo. Takovým přípravkem mohou být například přírodní pryskyřice a oleje. Díky jejich nezávadnosti pro živé organismy je možné toto řešení používat bez omezení a obav o znehodnocení půdy. Odolávají vodě a jsou biologicky odbouratelné, což potvrdí každý spolehlivý obchodník, který se prodejem řeziva zabývá.
Jako ještě perspektivnější ochrana se ale historicky ukázal dřevní dehet. Jde o 100% přírodní produkt získávaný v našich podmínkách nejčastěji z kořenů a pařezů borovic. Hustá a výrazně aromatická kapalina, která má bez ředění medovitou konzistenci, se na ošetřované prvky nanáší štětcem či houbou. Při správném použití tak vytvoříte téměř dokonalou ochranu dřeva v zemi.

Myslete při práci i na přírodu

Použití masivních dřevěných prvků jako stojen, sloupů nebo opěr nic nebrání. Dřevo je stále jeden z nejdůležitějších konstrukčních materiálů oceňovaných pro svou opracovatelnost, pružnost, pevnost, ale i krásu a vůni. Při zakopání do země je ale potřeba myslet na poctivou ochranu, abyste se mohli z jeho výhod těšit co nejdéle. Se správnými nátěry na dřevo není problém dosáhnout výborných výsledků a zároveň se chovat odpovědně k životnímu prostředí.

Logo-ESF.JPG