5 tipů, jak opravit praskliny a díry ve zdi, aby byla zase jako nová

oprava prasklin ve zdi

Praskliny na stěnách nejsou nic až tak neobvyklého jak u novostaveb, tak i starých domků, vil a chalup. Způsob opravy je ale zásadně rozdílný podle toho, zda jde o vadu povrchovou nebo hlubší zasahující až do podkladu.

Na trhu je mnoho dostupných materiálů speciálně určených právě pro případy, kdy je třeba zahladit stopy po puklinách a dírách. Důležité je se především ujistit, co je pravou příčinou a odstranit nejprve právě ji. Jinak nebudou mít opravy konce.

Praská jen omítka nebo i zeď?

Velký rozdíl je, když se objeví vlasová trhlina v napojení nové SDK konstrukce na svislou stěnu nebo pokud řešíte hlubokou puklinu v cihlové zdi. Zatímco první případ je obvykle důsledkem drobných dilatací, druhý bývá známkou vážnějšího problému se statikou. Rozhodující je, zda se trhlina v čase šíří a zvětšuje. Pokud ano, není dlouhodobým řešením zahladit pouze důsledky, ale rozhodně je potřeba se zaměřit na pravou příčinu a tu odstranit.

Způsob opravy zdi podle rozsahu poškození

Až po důkladném zvážení závažnosti je možné správně vybírat postup i materiály k opravě.
     1. Vlasové trhlinky v nových konstrukcích jsou častým průvodním jevem postupného sedání nové stavby a zrání některých materiálů. Pokud se rychle a výrazně nešíří, nemusí jít o projev nekvality a není tak třeba se obávat větších potíží. K opravě pak postačí místo dokonale očistit a použít akrylový tmel, pokud chcete zajistit dlouhodobou elasticitu takové spáry. Jestliže jde již o stabilní prasklinu bez dalšího pohybu, nabízí se k použití sádra nebo stěrka a štuk.
     2. Oprava prasklin ve zdi, které jsou širší a vyžadují tak více péče i materiálu je úkol pro omítkový tmel. Ten se dodává dokonce i s přídavkem jemného zrna křemičitého písku a opravené místo pak není v okolí původních omítek nijak nápadné. Stačí trocha trpělivosti, pečlivosti a pro vyzrání tmelu i času. 
     3. Hlubší spáry a díry ve zdi je před jejich opravou potřeba nejdříve vyplnit. Mezery a dutiny ponechané ve zdivu mohou být časem zdrojem problémů kvůli hromadění vlhkosti a tvorbě plísní. K tomuto účelu se výborně hodí nízkoexpanzní PU pěna. Ta má schopnost samovolného rozpínání a dokonale tak utěsňuje i tvarově komplikovaná a tím i špatně přístupná místa. Po jejím vytvrzení nožem snadno odstraníte případné přebytky a můžete aplikovat některý z výše popsaných postupů k dokončení opravy.
     4. Vážnější pukliny zasahující nejen omítku, ale i konstrukci stěny si vyžádají časově i materiálově náročnější postup. Po obvyklém očištění je vhodné místo dobře napenetrovat a tím zajistit rovnoměrné schnutí použité výplně. Pro její vytvoření je ideální některá z maltových směsí, například jádrová omítka. Postup práce s jádrovou omítkou spočívá s jejím rozmíchání s vodou do vhodné konzistence a nanesení ve výrobcem udávané maximální možné vrstvě. Tam, kde jsou otvory ve zdi větší je možné doplnit i kusy pálené cihly nebo přímo části původního zdiva.
     5. Závěrečná povrchová úprava závisí na rozsahu i způsobu opravy. Ve většině případů ale vyžaduje vzhledové sjednocení původních a nových povrchů přebroušení a nanesení finálního štuku či barvy.

Nebojte se prasklin v zdi

Pokud nejsou díry a pukliny ve stěnách důsledkem statických problémů celé stavby, bývají snadným úkolem i pro kutila. Pokud jste si tedy jistí, že příčinu znáte, pusťte se směle do opravy a udělejte si svůj domov zase o něco hezčí. Bohatá nabídka materiálů vhodných pro drobné domácí sanační práce vám rozhodně pomůže.

Logo-ESF.JPG