Šikmé střechy – montáž tepelné izolace střechy mezi a pod krokvemi

Zateplení podkroví systémovými skladbami BASIC, ECONOMY a PROFI začíná kotvením nosných prvků podkonstrukce do krokví. V závislosti na předepsané požární odolnosti a s ní souvisejícím počtem a tloušťkou sádrokartonových desek musí odpovídat nosnosti podkonstrukce. Doporučujeme použít certifikovanou podkonstrukci, například RIGIPS.

 zameriame svetlu sirku medzi krokvami

Zaměříme světlou šířku mezi krokvemi. Kvůli lepší stabilitě izolace mezi krokvemi přidáme ke zaměřené šířce 1 až 2 cm.

odrezeme izolaciu

Pomocí vodítka odřízneme izolaci
Tip: Tepelné izolace ze skleněných vláken jsou v porovnání s čedičovými izolacemi měkčí, díky čemuž ideálně kopírují nerovnosti a minimalizují tepelné mosty vlivem netěsnosti izolace mezi krokvemi.

izolaciu vlozime medzi krokvy

Izolaci vložíme mezi krokve. Díky pružinovému efektu bude izolace během montáže držet mezi krokvemi i bez pomocného upevnění drátem.
Tip: Pružinový efekt tepelné izolace, jako i sponky přichytávající parobrzdu, slouží pouze jako montážní pomůcky, trvalé statické upevnění ve formě laťování je nutné. V místech kolem oken, kde jsou parobrzdy přímo vystaveny slunci a UV záření, je nutno realizovat i opláštění. Parobrzdy ISOVER VARIO KM Duplex UV a ISOVER XTRA SAFE jsou UV stabilizované a mají 18měsíční UV ochranu, čímž umožňují flexibilní plánování navazujících montážních prací v podkroví.
 

vlozime dalsiu vrstvu izolacie

Do podkonstrukce vložíme další vrstvu izolace. Dbáme přitom, aby izolace důsledně vyplňovala prostor pod profily podkonstrukce.


vlozime parobrzdu ISOVER VARIO KM DUPLEX

Osadíme parobrzdu ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV nebo VARIO® XTRASAFE. Jednotlivé vrstvy parobrzdy se musí překrývat podle naznačené rysky na fólii, překrytí je následně nutné přelepit systémovou páskou ISOVER VARIO® KB1 nebo ISOVER VARIO® XTRA TAPE. Práci může výrazně usnadnit na podkladní profily osazená fixační páska ISOVER VARIO® XTRAFIX, která přichytí parobrzdu na podklad.

tesnenie paskou ISOVER VARIO STRATAPE

utesnenie rur parobrzdou ISOVER XTRASAFE

Netěsnosti a prostupy přes parobrzdu je nutné utěsnit pomocí systémové pásky ISOVER VARIO® XTRATAPE a tmelu ISOVER VARIO® XTRAFIT. Přesný postup, jak utěsnit přestupy (například trubek) přes parobrzdu ISOVER XTRASAFE, je součástí balení parobrzdy.

prilepenie folie tmelom ISOVER VARIO XTRAFIT

Napojení na stěny je nutno realizovat přilepením fólie za pomocí tmelu ISOVER VARIO® XTRAFIT. Je třeba vytvořit jednoduchou dilatační smyčku, aby nemohlo dojít k namáhání lepeného spoje tahem.

osadime laty alebo systemovu podkonstrukciu

Osadíme podkonstrukci pro instalační rovinu. Můžeme použít suché stavební latě nebo systémovou podkonstrukci, například RIGIPS.

vkladanie tepelnej izolacie do konstrukcie

Do připravené konstrukce vložíme poslední vrstvu tepelné izolace.

Uzatvorenie izolacie sadrokartonovymi doskami

Konstrukci uzavřeme sádrokartonovými deskami podle projektu a montážního předpisu výrobce, například RIGIPS.

Logo-ESF.JPG