Postup zateplení kontaktní fasády

Všeobecné zásady vykonávání systémů ETICS stanovuje norma STN 73 2901: Vykonávání vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologický postup je jen výběr nejzákladnějších principů vykonávání ETICS. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutné vždy dodržet technologický postup zvoleného zateplovacího systému.

Příprava podkladu

Tepelně-izolační desky je možné lepit jen na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Je doporučeno umýt povrch fasády vodou pod tlakem, vykonat penetraci staré omítky, případně vyrovnat nerovnosti novou omítkou. Rovina podkladu by měla být max. 20 mm/m, resp. 10 mm/m při celoplošném lepení.


Založení zateplení

Certifikovaný soklový profil s lištou je nejčastější způsob založení fasády. V současnosti se postupně přechází na zakládací profily z plastu, protože nevytvářejí tepelné mosty, nedilatují a jsou cenově výhodnější.


Lepení izolačních desek

Na kontaktní zateplení fasády se používají izolanty z EPS – expandovaného polystyrenu nebo fasádní minerální desky. Šedý pěnový polystyren, například ISOVER eps GREYWALL, bílý polystyrén ISOVER eps 70F, fasádní minerální desky ISOVER CLIMA034 ze skelné vlny a ISOVER TF PROFI z kamenné vlny se lepí jen po obvodě s vnitřními body tak, aby kontaktně lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken, ISOVER NF 333 se vždy lepí celoplošně.

Kotvení hmoždinkami

Po nalepení desek a dostatečném zatvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) se vykonává přebroušení desek brusným hladidlem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se kotví desky talířovými hmoždinkami.

Ochrana hran a tepelné izolace při montáži

Nárožné a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily nebo zdvojením výstužní síťoviny při méně náročných aplikacích. Při oknech a dveřích se vykoná diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem perlinky o minimálních rozměrech 300 × 500 mm.

Penetrace podkladu

Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo následně možné bez problémů aplikovat spodní vrstvu omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy nebo rovnou koupit barevnou penetraci.

Základní (výztužná) vrstva

Vykonává se obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se dělá ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny, například VERTEX, do vnější třetiny základní vrstvy.

Realizace povrchových úprav

Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Podle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové nebo silikon-silikátové. Pro vatové systémy se používají všechny prodyšné typy omítek.

Vystužovanie hrán perlinkou

Logo-ESF.JPG