Izolace šikmé střechy – montáž izolace mezi a nad krokvemi z vnější strany střechy

Odstránenie krytiny a latovania

Pokud je nutná výměna krytiny starší střechy, je to dobrá příležitost pro zateplení podkroví. Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby a hřebíky, případně ji ještě před uložením ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV překryjeme vrstvou izolace ISOVER CLIMA SLIM, čímž zabráníme možnému poškození parobrzdy.

Ulozenie izolacie ISOVER T N

Uložíme vrstvu izolace ISOVER CLIMA SLIM.

Izolovanie detailov

Vyhotovíme izolaci detailů.

Realizacia parotesnej vrstvs ISOVER VARIO KM Duplex UV

Parotěsnou vrstvu lze dodatečně realizovat z vnější strany, ale pouze použitím parobrzd ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV, ISOVER VARIO® XtraSafe, které mají proměnlivou difuzní tloušťku.

Lepenie spojov ISOVER Xtra Tape

Parobrzdy navzájem překrýváme s přesahem min. 10 cm, spoje důsledně přelepíme páskou ISOVER XtraTape.

Tmelovanie s tmelom Vario double fit

Na věnec štítové stěny naneseme penetrační nátěr a tmel VARIO® Doublefit/VARIO® XtraFit.

Lepenie parobrzdy

Následně přilepíme parobrzdu VARIO® KM DUPLEX UV/VARIO® XtraSafe.

Vkladanie tepelnej izolácie Unirol Profi a Uni medzi krokvy

Mezi krokve vložíme tepelnou izolaci ISOVER UNIROL PROFI nebo ISOVER UNI.

Osádzanie odkvapovej fošne

Osadíme okapovou fošnu a uložíme izolaci PUREN PLUS.

Uloženie izolačných dosiek od odkvapu po hrebeň

Izolační desky PUREN PLUS uložíme na střih.

Ukladanie nadkrokvových izolačných dosiek ISOVER

Při ukládání nadkrokevních izolačních desek PUREN PLUS je třeba dávat pozor na střídání izolačních desek vždy o jednu vazbu krokví, maximálně však 1 m.

Prelepovanie horizontálnych a vertikálnych spojov izolačných dosiek

Horizontální a vertikální spoje izolačních desek se přelepují páskami, které jsou integrované v přesazích pojistné hydroizolace.

Lepenie spojov izolačných dosiek páskou ISOVER SILVERTAPE.

Spoje izolačních desek, které byly řezány na míru, je nutné přelepit páskou ISOVER VARIO® XtraTape.

Úprava izolačné dosiek podľa sklonu strechy.

Izolační desky upravíme řezáním podle sklonu střechy.

Izolovanie hrebeňa strechy.

Dokončíme izolování hřebenu střechy.

Prelepenie izolovaného spoja hrebeňa strechy páskou VARIO

Doizolovaný spoj hřebenu střechy přelepíme PUREN hřebenovým pásem.

Pokládka izolácie na streche

Desky od tloušťky 100 mm slouží jako jištění proti propadnutí.

Osádzanie antispike pásky pod kontralaty.

Osadíme antispike pásku pod kontralatě / použijeme tmel PUREN.

Priskrutkovanie kontralaty na krokv

Pomocí montážní pomůcky předvrtáme a přišroubujeme kontralatě na krokve. Minimální tloušťka krokve musí být alespoň 80 mm. Přesný počet šroubů a jejich délka je určena v kladečském plánu a je definována statickým přepočtem.

Izolovaná strecha pred položením krytiny

Další postup je shodný s montáží běžné skládané krytiny.

Logo-ESF.JPG